COMPOSITES REVIEW

Nr 3/2017

W numerze:

  • Kompozyty przyszłości - najnowsze systemy automatyzacji
  • Od laminatu do komponentu
  • FRP: Ciągły, równomierny dopływ katalizatora
  • Model - forma - kompozyt
  • Plotery dostosowane do potrzeb
  • KOMPOZYT-EXPO® - kluczowe targi branży
POLYMER PROSPERITY
My image